Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Kocelovice

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Kocelovice. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Zdíkov

Aktuální kvalita ovzduší

Velmi dobrá
Ideální podmínky pro pobyt venku.

Polutanty

Velmi dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  7.75 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  2.13 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  3.99 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  11.46 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Kocelovice: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 1.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Kocelovice 2 - - 62.8 -
Strakonice-ZŠ Strakonice 2 - - - 3
Příbram-Březové Hory 2 - 3 - 3.3
Kamenný Újezd 2 3.3 3 - 2.9
Klatovy soud 2 - - - 3.2

Zdroj měření stanic: chmi