Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Ketř

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Ketř. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Velmi dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  7.84 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  3.36 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  6.04 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  11.69 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Ketř: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Opava-Kateřinky 3 - 1 91.3 7.9
Ostrava-Poruba DD 4 - 14 - 12
Zátor 5.6 - - 4.7
Ostrava-Poruba ČHMÚ 3 5.1 5 - 11.5
Ostrava-Hrušov 3 - - - 4.6
Ostrava-Přívoz 3 2.6 4 - 8.3
Ostrava-Fifejdy 3 1.3 4 99.8 4.7
Wodzislaw 3 4.1 3 100.1 5.2
Ostrava-Českobratrská (hot spot) 3 - 20 - 4.8
Ostrava-Mariánské Hory 3 5.3 4 97.3 5.3
Kedzierzyn-Kozle 3 3.1 4 91.8 4.4
Věřňovice-Dolní Lutyně 3 1.3 6 - 2.2
Rychvald 3 2.4 4 - 3.9
Ostrava-Zábřeh 3 - - - 4.9
Rybnik 3 3.7 6 97 10.1
Ostrava-Radvanice OZO 3 7.3 4 99.2 4.7
Ostrava-Radvanice ZÚ 3 5.3 4 96.9 6
Zdzieszowice - - - 10.6
Prudnik-mobil - - - -

Zdroj měření stanic: chmi