Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Hradec nad Moravici

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Hradec nad Moravici. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Hradec nad Moravicí

Aktuální kvalita ovzduší

Vyhovující
Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  19.29 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  5.93 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  3.6 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Dobrá
PM10
PM10
  27.69 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Hradec nad Moravici: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 1.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Opava-Kateřinky 3 - 9 60.2 28.5
Ostrava-Poruba ČHMÚ 3 1.3 12 - 31.9
Ostrava-Poruba DD 3 - 20 - 25
Studénka 3 1.3 10 52.5 22.7
Červená hora 3 - 5 70 -
Ostrava-Zábřeh 3 - - - 29.3
Ostrava-Fifejdy 3 2.6 20 47.5 24.1
Ostrava-Mariánské Hory 3 5.3 7 51.1 24.7
Ostrava-Přívoz 3 1.8 17 - 29.1
Zátor 5.6 - - 18.3
Ostrava-Hrušov 2 - - - 20.6
Ostrava-Českobratrská (hot spot) 3 - 38 - 26.8
Bělotín 3 - - - 26.2
Ostrava-Radvanice OZO 3 5.3 4 50.9 23.7
Ostrava-Radvanice ZÚ 3 5.3 6 49.9 22.7
Rychvald 3 1.3 11 - 19.3
Hranice - - 39.6 19.3
Havířov 2 - - - 18.9
Mořkov - - - -
Věřňovice-Dolní Lutyně 3 1.8 9 - 19.5

Zdroj měření stanic: chmi