Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Horní Malá Úpa

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Horní Malá Úpa. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď.
Ubytování Horní Malá Úpa

Aktuální kvalita ovzduší

Velmi dobrá
Ideální podmínky pro pobyt venku.

Polutanty

Velmi dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  3.99 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  6.15 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  17.37 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  5.71 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Horní Malá Úpa: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 3. Očekáváme velmi nízké teploty pod bodem mrazu.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Doporučujeme se vyvarovat prudkých přechodů z vyhřátého prostředí ven a venkovní zátěže.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Sniezka - - - -
Krkonoše-Rýchory 1 - - 31.6 -
Jelenia Góra-Ogiňskiego - - - -
Trutnov - Tkalcovská 1 - - - 23
Walbrzych-Wysockiego - - - -
Souš 1 - - 37 -

Zdroj měření stanic: chmi