Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Halže

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Halže. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Bečov nad Teplou

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Velmi dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  4.42 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  1.12 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  1.57 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  6.32 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Halže: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 1.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Přimda 3 1.6 3 69.9 -
Cheb 2 - - - 7.7
Sokolov 3 1.3 15 63.2 18.3

Zdroj měření stanic: chmi