Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Chotýš

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Chotýš. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď.
Ubytování Kersko

Aktuální kvalita ovzduší

Velmi dobrá
Ideální podmínky pro pobyt venku.

Polutanty

Velmi dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  8.6 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  10.24 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  20.51 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  12.39 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Chotýš: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 3. Očekáváme velmi nízké teploty pod bodem mrazu.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Doporučujeme se vyvarovat prudkých přechodů z vyhřátého prostředí ven a venkovní zátěže.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Ondřejov 1 - - 35.1 -
Kolín SAZ 1 - - - 18.4
Praha 10-Průmyslová 1 - 24 - 18.3
Praha 4-Chodov 1 - 15 - 20.3
Kutná Hora-Orebitská 1 - 11 - 15.5
Praha 9-Vysočany 1 - 29 17.7 13.3
Praha 10-Šrobárova 2 - 19 - 22.5
Praha 4-Libuš 1 1.3 13 35.8 13.5
Praha 10-Vršovice 2 - 24 - 20.1
Praha 8-Kobylisy 1 - 23 23.7 14.4
Praha 2-Riegrovy sady 1 1.3 24 22.8 16.5
Praha 8-Karlín 2 - 31 - 18
Praha 2-Legerova (hot spot) 2 - 29 - 21.4
Praha 7-Holešovice 1 - 31 - 14.7
Praha 1-n. Republiky 1 - 28 - 11.1
Rožďalovice-Ruská 2 3 19 - 27.8
Praha 6-Břevnov 1 - 20 - 12.1
Praha 6-Suchdol 1 - - 34.2 13

Zdroj měření stanic: chmi