Meteorologické mapy

Meteorologické mapy znázorňují analýzu aktuální situace nebo předpověď jednoho či více meteorologických prvků v určitém čase. Pro veřejnost se prezentují zpravidla přízemní mapy, kde je barevně znázorněno rozložení daného prvku (teplota, srážky, vítr, atp.) na území státu nebo kontinentu.

Pro interní použití však profesionální služby využívají i komplexnější analyzované mapy, kde je pomocí číselných hodnot, šifer nebo symbolů zakresleno více charakteristik a dávají tak meteorologovi ve službě komplexnější přehled (tzv. synoptické mapy, kde synoptický znamená současně pozorující).

Obr.: Jednoduchá synoptická mapa vs mapa s rozložením teplot pro veřejnost.

Přízemní mapy aktuálního počasí jsou sestaveny z údajů sítě přízemních meteorologických stanic; údaje v nich zakreslené však pocházejí ze stanic umístěných v různých nadmořských výškách, pouze tlak vzduchu je vždy přepočítán na hladinu moře.

Předpovědní mapy graficky ukazují výsledky výpočtů konkrétních numerických modelů. Při určitých meteorologických situacích je však nezbytné tyto výstupy korigovat meteorology ve službě a je tedy vhodné se řídit především vydanými profesionálně zpracovanými předpověďmi.

Výškové mapy (aerologické mapy) znázorňují meteorologické prvky, které se vztahují k určité izobarické hladině ve volné atmosféře, často se například používá hladina 500hPa (tj. taková výška, kde se atmosférický tlak rovná uvedené hodnotě). Jen výjimečně se údaje vztahují ke konstantní nadmořské výšce.