Jak interpretovat předpovědi?

Předpovědi počasí vycházejí z podrobné analýzy meteorologických polí atmosféry, následně sloužících jako vstupní data do meteorologických modelů používaných meteorology. Výsledný výstup tak závisí na mnoha faktorech: od kvality vstupních dat až po zkušenosti meteorologa.

I přes množství dat a složitost celého procesu však bohužel u tak komplikovaného systému, jako je atmosféra, není možná stoprocentní přesnost předpovědí. Přesnost se tak snižuje s délkou (s narůstajícím počtem dní) a detailem (např. hodinové předpovědi nelze brát doslova "po hodině").

V souladu s naší filosofií na Meteocentru přinášíme, na rozdíl od konkurence, velké množství kvalitních dat, které vám při správné interpretaci pomohou ještě lépe plánovat své aktivity. Jak tedy správně chápat předpovědi počasí, aby vám byly k co největšímu užitku?

Základní předpověď

(řádek s předpovědí pro dané místo na šest dní) je tvořena výhradně meteorologem ve službě. Jejím cílem je vystihnout převládající charakter počasí v celém daném dni a rozmezí teplot. Pod teplotním rozmezím je předpokládaná pravděpodobnost úspěšné předpovědi v procentech (při nejisté meteorologické situaci je nižší). Tato předpověď je při kliknutí na jednotlivé dny doprovázena hodinovým rozpisem a komentující slovní předpovědí pro danou oblast - této doporučujeme přikládat největší váhu.

Hodinová předpověď

je výsledkem našeho unikátního modelu a množství u nás vyvíjených aplikací a systému, ve kterém meteorolog upravuje vstupní data z modelů. Přestože je předpověď rozepsána a vystihuje převládající typ počasí v dané hodině, měla by spíše podat informaci o dominantním charakteru počasí a jeho vývoji v určitém období.

Obě uvedené předpovědi se mohou občas trochu lišit, což může být dáno jak rozdílným časem aktualizace, tak náhledem meteorologa na shrnutí počasí v daném dni do jednoho symbolu.

Dlouhodobá předpověď na 14 dní

vyjadřuje výhled nejpravděpodobnějšího vývoje počasí. Vzhledem ke složitosti systému popsaném výše, již od čtvrtého dne je potřeba věnovat zvýšenou pozornost uvedené pravděpodobnosti úspěšné předpovědi. Zejména dny ve druhém týdnu by opět spíše měly poskytnout přehled o pravděpodobném převládajícím typu počasí.