Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Dobřany

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Dobřany. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Hojsova Stráž

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  10.56 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  1.96 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  11.6 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  15.55 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Dobřany: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 3. Čekáme velmi vysoké teploty.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Doporučujeme se vyvarovat zátěže a vykonávat pouze lehčí, nezbytné práce s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Plzeň-Slovany 3 7.2 10 99.4 8.5
Plzeň-střed 4 6.9 4 - 9.2
Plzeň - mobil 4 2.5 2 106.6 9.1
Plzeň-Lochotín 4 4.5 4 107.9 8.6
Plzeň-Doubravka 3 5.2 1 105.2 5.2
Kamenný Újezd 3 1.3 4 - 2.4
Klatovy soud 3 - - - 9

Zdroj měření stanic: chmi