Klíčové sporné otázky – o co se hádáme?

Téma klimatických změn je často v hlaví roli mnoha vyostřených diskusí. Existují čtyři základní otázky ve sporu o klimatickou změnu, na které se hledají odpovědi:

  1. Mění se klima na Zemi?
  2. Pokud ano, co je příčinou těchto změn?
  3. Je-li příčinou lidská činnost, je v našem zájmu a vyplatí se pokusit změny zastavit?
  4. Pokud toho schopni jsme, jaké si máme stanovit cíle a jakou cestou jich dosáhnout?

Body 3) a 4) spolu přitom úzce souvisí a bylo by je možné shrnou pod otázku „Co máme dělat?“.

Otázky 1) a 2) jsou problémem čistě vědeckým, zatímco otázka 3) je předmětem zájmu politiky, ekonomiky i filosofie (nicméně na základě vědeckých podkladů); u otázky č.4 se střetávají zájmy vědy, politiky, filosofie i ekonomiky dohromady.

Problémem je, že v diskusi o problematice se nezřídka stává, že se do konfrontace dávají názory, které odpovídají jiné rovině problému, tj. porovnávají se názory, které neodpovídají na stejnou otázku. Diskuse se občas mediálně zjednodušuje na pouhý boj dvou táborů, z nichž jedni jsou „pro“ globální oteplování, zatímco jiní jsou „proti“. Tak tomu však rozhodně není.

Velkým problémem je i to, že jednotliví aktéři často překračují pomyslné teritorium svého zájmu. Vědci by teoreticky neměli vstupovat do otázky 3), tedy do otázky, jak se máme ke klimatické změně postavit, neboť to není otázka pro ně, ale často tak bohužel činí (na pomezí je v tomto směru počínání IPCC – Mezivládního panelu pro klimatické změny); naopak politici či ekonomové často neoprávněně vstupují do otázky č. 2 (např. případ našeho prezidenta Klause).

Otázka č.4 je pak kolbištěm natolik nepřehledným, že není divu, když svět neustále o něčem diskutuje, ale je nedokáže se na něčem shodnout.

Vědci i politici právě takto opouštějí „své“ hřiště a vahou svého jména mluví do věcí, ke kterým nemají kvalifikaci. V ideálním případě by vědci měli pouze dodávat podklady a politici pak na základě nich a také názorů veřejnosti činit politická rozhodnutí. Jenže pro vědce se celá problematika stala potenciálním zdrojem příjmů a pro politiky zase vítaným rozšířením svého pole působnosti. Lidí, kteří si změnách klimatu vybudovali kariéru, je už celá řada.

A jak současná diskuse vypadá? Odpověď na otázku 1) je dnes jako jediná vcelku všeobecně přijatá – ANO, klima se mění. V odpovědích na otázku 2) tedy na příčinu změn, již plná shoda bohužel nepanuje. Nicméně výrazně většina odborníků se přiklání k tomu, že rozhodujícím viníkem je skutečně člověk. V otázkách 3) a 4) pak panuje shoda jen velice malá a nelze vymezit převažující názor. Pokoušíme se o to aspoň v dalších textech encyklopedie.

Encyklopedie globálního oteplování >