Doporučená literatura a internetové odkazy:

Na téma změn klimatu byla napsána celá řada knih a existuje nespočet webových stránek různé kvality. Jejich celkový výčet je prakticky nemožné vytvořit, proto zde uvádíme ty zdroje, které jsou hodnotné a přinášejí nové informace či pohled na problém. U internetových stránek jde o zdroje zahraniční, neboť se většinou jedná o stránky s daty, jejichž ekvivalent na českém internetu neexistuje. Naopak u knih uvádíme ty, které byly přeloženy do češtiny, což je v dnešní době již velké množství titulů, které plně postačuje pro postižený základních problémů.


Internetové odkazy:

www.ipcc.ch
- oficiální stránky IPCC

www.noaa.gov
- základní stránka s daty o klimatu na Zemi

www.ncdc.noaa.gov
- sledování stavu klimatu na Zemi

www.esrl.noaa.gov
- složení atmosféry Země

www.pmel.noaa.gov
- sledování oceánů, např. jevu El Niňo

www.nsidc.org
- aktuální informace o stavu sněhu a ledu na Zemi

climate.nasa.gov
- informace o indikátorech změny klimatu

data.giss.nasa.gov
-sledování globální teploty vzduchu

sealevel.colorado.edu
- sledování aktuální hladiny světového oceánu

www.spaceweather.com
- stránka věnovaná dění ve vesmíru, např. sluneční aktivitě

www.skepticalscience.com
- stránky zaměřené proti skeptickému pohledu na klimatické změny

bprc.osu.edu/MODIS/
- stránky zaměřené na Grónsko


Knižní tituly:

ACOT, P.: Historie a změny klimatu. Karolinum, Praha, 240 s. (2005)

BARROS, V.: Globální změna klimatu. Mladá Fronta. Praha, 165 s. (2006)

BRADLEY, R.: Kritika klimatického alarmismu. VŠB-Technická univerzita Ostrava, výzkumné energetické centrum. Praha, 176 s. (2003)

FAGAN, B.: Malá doba ledová. Academia, Praha. 289 s. (2007)

GORE, A.: Nepříjemná pravda. Argo, Praha, 329 s. (2007)

KLAUS, V.: Modrá, nikoli zelená planeta. Dokořán, s.r.o., Praha, 160 s. (2007)

KOHÁK, E.: Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky, Sociologické nakladatelství, Praha, 208 s. (1998)

LOMBORG, B.: Zchlaďte hlavy! Skeptický ekolog o globálním oteplování. Dokořán s.r.o., Praha. 358s. (2007)

NÁTR, L.: Země jako skleník (Proč se bát CO2). Academia, Praha, 142 s. (2006)

PRETEL, J.: Rizika klimatické změny. Geografické rozhledy.r.16, č.4, s. 2-5 (2007)


Práce autora encyklopedie:

ŠTROS, M.: Soubor textů k problematice globálních klimatických změn pro účely geografického vzdělávání. Univerzita Karlova v Praze, 70 s. (2009)

ŠTROS, M.: Klimatické změny v českém školství. Univerzita Karlova v Praze (2011)