V čem spočívá hodnota tohoto textu?

Problematika změny klimatu na Zemi se dostává do pozornosti médií a potažmo veřejnosti téměř každý den. Kvantita informací a názorů, které vycházejí v médiích i odborných publikacích je poměrně vysoká, avšak valná většina z nich je buď příliš úzce zaměřená, tj. zkoumá pouze dílčí část celé problematiky, nebo je vedena jednostranně ve snaze propagovat určitý názor na celý problém.

Co chybí, to je pohled komplexní a objektivní zároveň, který zahrnuje jak společenské, tak i přírodní aspekty celého problému a zároveň nenadržuje žádnému názoru, zájmu či ideologii. Autor těchto řádků je geografem a právě tato věda se vyznačuje komplexním pohledem na problémy. Široký záběr geografie coby syntetické vědy je fantastickou pomůckou při psaní podobného díla, o čemž jsem se přesvědčoval při psaní každé kapitoly. Těžko očekávat od klimatologa, geologa, ekologa, nebo snad ekonoma, sociologa či filosofa, že by mohl postihnout všechny aspekty problému. Nedokáže to jistě ani geograf, ale která jiná věda má k dispozici tolik nástrojů na uchopení problému?

Tento text nemá nikoho o ničem přesvědčovat, ale měl by zastřešit co největší množství pohledů na změny klimatu tak, aby si každý čtenář mohl udělat snad i vlastní názor, ale především představu o názorech již existujících. Každou další novou zprávu na téma klimatické změny pak již bude vnímat v kontextu celého problému. Chci také vyvrátit řadu mýtů, které kolem celého problému panují.

Dokument má popularizační podobu, tj. nejsou v něm zcela naplňovány zásady vědecké práce a používání odborných termínů je omezeno tak, aby byl srozumitelný i lidem bez příslušného vzdělání. Zároveň je však zachována odborná úroveň.

Text je aktuální k 31.10.2010. Do budoucna bude samozřejmě aktualizován v návaznosti na nové události, které nastanou.

Encyklopedie globálního oteplování >