IPCC - nositelé pravdy?

Zkratka IPCC, Mezivládního panelu pro klimatické změny, se v tomto dokumentu vyskytuje často. Jedná se o organizaci založenou v roce 1988 v rámci OSN, která se zabývá studiem klimatické změny na Zemi. Panel přináší veřejnosti a politikům výsledky svého vědeckého badání v celé problematice. Nejedná se však čistě o klimatology, ale také vědce z jiných oborů, např. sociology, kteří se zabývají jinými aspekty proměn klimatu.

V posledních letech se IPCC stal terčem kritiky, je především obviňován z neobjektivnosti. Objevily se zprávy o falšování některých dat, a kritika, že panel sleduje především politické cíle a snaží se získat především maximum finančních prostředků pro svou činnost a s tímto cílem pak zveličuje problémy a upravuje své výstupy tak, aby přesvědčil politiky o své potřebnosti. Údajně v něm nemají prostor vědci s alternativními názory.

Přesto je IPCC stále vnímán jako důležitý zdroj informací a podkladů pro veřejnost. Klíčové jsou především hodnotící zprávy, které vycházejí každých 5 let a shrnují nové poznatky v otázce klimatické změny. Zároveň dávají politickým představitelům doporučení, jak ke změně klimatu přistupovat, čímž se dostávají nad rámec vědecké práce a to je často kritizováno. O tom, do jaké míry je kritika vůči IPCC oprávněná, si napíšeme v dalších částech textu.

Encyklopedie globálního oteplování >