Klimatická změna – globální problém 21. století

Měnící se klima na Zemi hýbe světovými médii, politikou a v dnešní době již naplno i ekonomikou již řadu let jako jeden z největších globálních problémů lidstva. Bez ohledu na to, do jaké míry je toto téma postavené na realitě, je neoddiskutovatelné, že patří mezi nejdůležitější globální témata v naší společnosti. Svědčí o tom obrovské množství článků i knih či politických jednání, které se o něm vyskytují.

Téma již dnes dosáhlo obřích rozměrů a dávno opustilo akademickou půdu. Vyjadřují se k němu dnes již prakticky všechny vrstvy společnosti, od špičkových vědců i politických představitelů až po širokou veřejnost – v podobě diskusí na internetu, blogů nebo prostě debat nad pivem v hospodě. Kvalita diskuse je v důsledku toho velmi rozmanitá, takže se vyskytují jak kvalitní vědecké práce, tak i bulvárně laděné články v novinách a nakonec i naivní názory laiků.

Je možné vymezit několik základních rovin sporu:

Vědecká - zde to všechno začalo , původně se jednalo čistě o záležitost klimatologie a fyziky, v dalších fázích ovšem změny klimatu začaly být předmětem zájmu dalších přírodních věd, zejména ekologie. V poslední době se mu věnují už i vědy společenské, např. ekonomie. Vědecká rovina v sobě zahrnuje různé výzkumy o tom, jak různé věci fungují (např. klima, ale třeba také ekosystémy).

Ekonomická – Stav klimatu ovlivňuje ekonomiku, stejně jako ji ovlivňují politická rozhodnutí vedená ve jménu boje proti jeho změnám. Ekonomická rovina v sobě tedy zahrnuje diskusi o tom, co se nám z ekonomického hlediska více vyplatí, jaké dnešní investice peněz přinesou nejvyšší výnos, resp. nejmenší ztrátu v budoucnosti. Je pravdou, že i ekonomie je věda, tj. jde v podstatě o vědecký přístup, avšak natolik odlišný od ostatních, že je vhodné ho oddělit.

Politická - reflektuje společenský pohled na výsledky vědeckých výsledků. Teoreticky by politika měla být výsledkem požadavků společnosti, proto zde neoddělujeme společenskou rovinu od politické, přestože je zřejmé, že ne vždy jsou ve shodě. Politická rovina v sobě zahrnuje různé názory na to, co je dobré pro společnost, tj. zda dáme přednost řešení ve prospěch přírody, nebo ekonomiky, případně něčeho jiného. Je také o mezinárodní diskusi o tom, kdo by se měl jak podílet na řešení problémů.

Filosofická – Mohli bychom ji zařadit pod společenskou a tudíž i politickou rovinu, avšak v tomto případě se jedná o tak odlišné pohledy, že ji vymezuji samostatně. Filosofický pohled se zabývá hodnotami. Filosofická rovina v sobě zahrnuje názory na úlohu člověka v přírodě, na naše práva a povinnosti vůči prostředí, která nás obklopuje, tedy i celé planetě. Souvisí i hodně s náboženstvím.

Encyklopedie globálního oteplování >