Autor encyklopedie: Mgr. Martin Štros

Martin Štros v roce 2011 dokončil magisterské studium oboru geografie se zaměřením na vzdělávání v rámci programu geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho obhájenou bakalářskou prací byla „Sbírka textů o problematice klimatických změn a jejich využití ve výuce zeměpisu“, diplomovou prací pak „Klimatické změny v českém školství“.

Autor má tak vzdělání a praxi spojenou nejen s meteorologií, která je jeho dlouhodobým zájmem a koníčkem, ale i s výukou. S předpovídáním počasí má několikaleté zkušenosti.

Na Meteocentru pracuje jako meteorolog a odborník na klimatické změny, obojímu se věnuje i ve svém volném čase.

Kontakt

Vše spojené s encyklopedií globálního oteplování (náměty, dotazy,...) pište na e-mail: stros@meteocentrum.cz

Encyklopedie globálního oteplování >