Druhy oblaků

Klasifikace oblaků vychází především z jejich vzhledu; rozlišuje se 10 základních druhů oblaků, které se dále dělí na různé tvary, odrůdy a zvláštnosti.

1/11

>
Oblaky druhu cirrus (řasa) se v našich zeměpisných šířkách vyskytují zhruba od 5 do 13 km nad zemí.

Oblaky druhu cirrus (řasa) se v našich zeměpisných šířkách vyskytují zhruba od 5 do 13 km nad zemí.

Další fotogalerie