Vertikální členění atmosféry

Zemská atmosféra se rozděluje do horizontálních vrstev podle různých hledisek:

Podle průběhu teploty vzduchu s nadmořskou výškou

Patří mezi nejznámější členění atmosféry země.

 • Troposféra (0-20 km) je v polárních oblastech vlivem zemské rotace zploštělá. Obsahuje prakticky všechnu atmosférickou vodu a probíhá v ní většina povětrnostních procesů a dějů – počasí. Teplota s výškou klesá o přibližně 0,65°C/100m.
 • Stratosféra (20-50 km) - teplota se s výškou krom horní části, kde stoupá o 0,3°C/100m, prakticky nemění.
 • Mezosféra (50-85 km) se vyznačuje silným poklesem teploty vzduchu s přibývající výškou – v horní části dosahuje teplota až -100°C.
 • Termosféra (85-690 km) - teplota vlivem pohlcování slunečního záření atomy a molekulami plynů dosahuje až stovek °C. Vzhledem k nepatrné hustotě vzduchu však tuto teplotu nelze měřit běžnými metodami.
 • Exosféra (od 690 km) - vnější vrstva atmosféry, ze které lehké plyny unikají do okolního meziplanetárního prostoru. Přechod mezi exosférou a meziplanetárním prostorem je velice plynulý, proto se neurčuje vrchní hranice.
Obr.: Členění atmosféry podle průběhu teploty s výškou.

Podle chemického složení vzduchu

 • Homosféra – vrstva atmosféry, v níž se složení vzduchu v důsledku jeho intenzivního vertikálního promíchávání s přibývající výškou prakticky nemění.
 • Heterosféra – intenzita vertikálního promíchávání vzduchu slábne a s přibývající výškou ubývá těžších plynů.

Podle koncentrace atmosférických iontů a volných elektronů:

 • Neutrosféra (0-65km) je vrstva s minimálním výskytem iontů a volných elektronů.
 • Ionosféra je množství atmosférických vrstev a velkou koncentrací iontů a volných elektronů, které se projevují odrážením některých frekvencí rádiových vln.

Podle ovlivnění spodních vrstev atmosféry zemským povrchem:

 • Mezní vrstva atmosféry (do výšky 0,1-2 km), zde je průběh meteorologických prvků ovlivněn třením proudícího vzduchu o zemský povrch.
 • Volná atmosféra – vliv tření o zemský povrch je zanedbatelný.