Tropické cyklóny, hurikány

Tropické cyklóny zabijí ročně přibližně 10 000 lidí. Jsou tedy spolu se zemětřesením nejničivějšími přírodními katastrofami.

Cyklóny vznikají nad tropickými oblastmi oceánů, nejčastěji v pásmech mezi 5 až 20° severní a jižní zeměpisné šířky. Zpočátku malá bouřka, kterou posiluje ohromné množství vlhkého vzduchu, který se vypařuje z teplého oceánu, se roztočí zemskou rotací a vyroste v ohromnou masu oblaků.

Na rozdíl od mimotropické cyklóny má mnohem menší rozměry (průměr kolem pár set kilometrů) a mnohem větší sílu způsobenou velkým tlakovým gradientem.

Zvláštností je vnitřek tropické cyklóny, tzv. oko, který má průměr několik desítek kilometrů a kde se vyskytuje jasná obloha se slabým větrem. Toto je způsobené silným sestupným prouděním vzduchu.

Obr.: Cyklóna pohledem z Vesmíru na družicovém snímku.

U tropických cyklón se rozlišují čtyři stadia vývoje:

tropická porucha -> tropická deprese -> tropická bouře -> vrcholné stadium.

Po vrcholném stadiu, když se bouře přesune nad pevninu, se začíná rozpadávat, protože již není zásoben tak vlhkým vzduchem z oceánu. Síla tropických cyklonů se určuje podle Saffirovy - Simpsonovy stupnice.

Regionální označení tropických cyklónů

hurikán - severní část Atlantského oceánu
cyklón - severní oblast Indického oceánu
tajfun - Jihočínské moře, Filipíny, Tichý oceán
baguio - oblast Filipín
cordonazo - západní pobřeží Střední Ameriky a Mexika
willy-willy - jižní polokoule v oblasti Austrálie.

Pojmenovávání cyklónů

Tropické bouře se označují střídavě ženskými a mužskými jmény, která jsou abecedně seřazena. Tyto seznamy vypracovává Světová meteorologická organizace (WMO) a opakují se každých pět let, s výjimkou jmen nejničivějších cyklónů, která jsou vyjmuta.