V Moravskoslezském kraji jsou vysoké koncentrace troposférického ozonu

V Moravskoslezském kraji jsou zaznamenány vyšší koncentrace přízemního (troposférického) ozonu. Z tohoto důvodu je zde vyhlášena smogová situace.

V Moravskoslezském kraji jsou vysoké koncentrace troposférického ozonu Zdroj fotografie: 123rf

Není ozon jako ozon. Z hlediska jeho prospěšnosti si jej můžeme rozdělit na dva typy, a to na troposférický a stratosférický. Stratosférický ozon se nachází zhruba ve výškách 10-50 km a chrání život na zemi před nebezpečným UV zářením (především UV-B). Troposférický ozon se však nachází u povrchu a jeho zvýšené koncentrace působí škodlivě na zdraví organismů.

Troposférický (přízemní) ozon je považován za látku znečišťující ovzduší. Jedná se o sekundární polutant, což znamená, že jej žádný zdroj přímo neemituje, ale vzniká až při sekundárních chemických reakcích v troposféře. Přízemní ozon vzniká konkrétně při fotochemických reakcích oxidů dusíku (NOx) a těkavých organických látek (VOCs).

Významný vliv na koncentrace přízemního ozonu mají také meteorologické podmínky. Vyšší koncentrace jsou registrovány při vyšších teplotách a větším množství dopadajícího UV záření a naopak menší koncentrace jsou při vyšší relativní vlhkosti vzduchu. 

Jaký vliv má přízemní ozon na lidské zdraví? Vyšší koncentrace přízemního ozonu mohou způsobit různá onemocnění dýchací soustavy a také silně dráždí oční spojivky. Na pozoru by se měly mít především osoby s chronickými obstrukčními onemocněními, astmatem a také menší děti. 

V souvislosti s vyššími koncentracemi přízemního ozonu, kdy je podle Zákona o ochraně ovzduší překročen imisní limit, se vyhlašuje smogová situace. Někdy se tato smogová situace označuje jako letní smog, protože je vázána především na letní období. 

 

Autor: dt, meteocentrum.cz