Aktuálně je mimořádná míra ohrožení pylem

Upozornění platí především pro alergiky. Míra zatížení pylem je aktuálně mimořádná v důsledku kvetení většího množství alergenů.

Aktuálně je mimořádná míra ohrožení pylem

Díky téměř letním teplotám vzduchu v posledních dnech došlo k rozkvetení dalších alergenů. Aktuálně odkvétá bříza, ale kvetou například duby, buky, smrky, borovice dále aktuálně kvete řepka, bez hroznatý a javor klen. 

Mimořádná situace je vyvolána hned několika faktory. Prvním faktorem je výraznější oteplení, díky kterému kvete více alergenů naráz. Dalším faktorem je nedostatek srážek. Díky srážkám by se pyl z ovzduší vymyl, ale v důsledku nedostatku srážek zůstává pyl v ovzduší déle. Posledním faktorem je extrémní míra kvetení smrků, které v letošním roce mají semenný rok. 

V loňském roce, pokud zapátráme v paměti, tak byla situace ohledně míry zatížení pylem odlišná. Loňské jaro bylo chladnější a vyskytovalo se větší množství srážek, které pyl vymylo z ovzduší. 

V těchto dnech jsme se mohli setkat také s tzv. pylovým zákalem. Zákalem máme na mysli atmosférický aerosol, který je tvořen mikroskopicky malými pevnými částicemi. Tyto částice jsou při zákalu tak četné, že dochází ke snížení dohlednosti. Obvykle se pro zákal uvání snížená dohlednost pod 10 km. 

Zákal pak můžeme podle původu pevných částic rozdělovat například na pylový, prachový nebo průmyslový. Pylový zákal se vyskytuje právě při sušším jarním větrném počasí s vyššími teplotami, kdy kvetou dominantní lesní dřeviny. Naposledy jsme měli možnost pylový zákal pozorovat v roce 2018.  

Autor: redakce, dt, meteocentrum.cz