Srpen byl v Česku srážkově silně nadprůměrný

Po relativně sušším červenci ze změřených dat z meteorologických stanic vyplývá, že v srpnu napršelo výrazně více srážek než je v Česku běžné.

Srpen byl v Česku srážkově silně nadprůměrný Zdroj fotografie: 123rf

Z našich vyhodnocení meteorologických dat měření ze stanic za měsíc srpen 2023 vyplývá, že letošní srpen byl v České republice teplotně normální a srážkově silně nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota v srpnu byla 18,6 °C, což je o 0,7 °C více než činí dlouhodobý průměr. 

Letošní srpen se vyznačoval především nezvyklým množstvím srážek. Měsíční úhrn srážek byl 134 mm, což představuje 172 % dlouhodobého normálu. Tyto vyšší srážkové úhrny zlepšily situaci se suchem, které bylo v červenci rozšířeno na téměř celém území České republiky. 

Po srážkově bohatém srpnu následovala velmi teplá a na srážky skoupá první polovina září, kdy nás většinou ovlivňovala tlaková výše. Situaci se suchem to však nijak nezhoršilo kvůli předchozím vydatným srážkám. 

Autor: David Tichopád, meteocentrum.cz