Arktická moře v létě skoro bez ledu - nedaleká budoucnost?

Nová studie predikuje další výrazný úbytek mořského zámrzu

Arktická moře v létě skoro bez ledu - nedaleká budoucnost? Zdroj fotografie: meteocentrum.cz

Na rozdíl od jihopolární oblasti tvoří Arktidu z velká části ledem pokrytý oceán. Plocha zámrzu během roku přirozeně kolísá v závislosti na teplotě a intenzitě slunečního záření. Svého minima dosahuje obvykle v září, poté začne ledu přibývat až do sezónního maxima koncem zimy (typicky v březnu).

Díky satelitním pozorování máme k dispozici kvalitní data o mořském ledu od roku 1979. Můžeme tak sledovat nejen zmíněný roční cyklus, ale i dlouhodobější trendy. V nich můžeme vidět masivní úbytek ledu zejména v letním období, ale i v zimě. Zatímco ještě v 80. letech činila průměrná plocha zámrzu v polovině září téměř 7 mil. km2, tak v období 2011-20 už to bylo jen 4,4 mil. km2.

Podle nového výzkumu publikovaného v časopise Nature Communications hrozí v blízké budoucnosti další výrazné snížení plochy moře pokrytého ledem. Podle modelu kalibrovaného pomocí naměřených údajů může už po roce 2030 dojít k poklesu letní plochy ledu pod 1 mil. km2. Zajímavostí je, že samotný severní pól může být odledněný dříve než moře severně od kanadských břehů, kde se dosahuje mořský led dlouhodobě nejvyšší mocnosti v rámci Arktidy. 

Autor: Michael Matějka, meteocentrum.cz