Omezení emisí síry z lodní dopravy vede k nárůstu teploty

Omezení emisí síry z lodní dopravy vede k čistší atmosféře, ale také paradoxně urychluje globální oteplování.

Omezení emisí síry z lodní dopravy vede k nárůstu teploty Zdroj fotografie: 123rf

V důsledku omezení od roku 2020 vypouští kontejnerové lodě o přibližně 80-90 % míň emisí síry v porovnání se stavem o pět let dřív. Právě lodě byly po odsíření tepelných elektráren jedním z hlavních antropogenních zdrojů emisí síry. Z hlediska čistoty atmosféry je snížení těchto emisí bezesporu skvělou zprávou, ale z hlediska globálního oteplování už to tak pozitivně nepůsobí. 

Oxidy síry působící jako kondenzační jádra způsobovaly častější výskyt oblačnosti nad oceány, která díky svému albedu odrážela přicházející sluneční záření. Tento efekt způsoboval brždění globálního oteplování, protože snižoval globální teplotu o přibližně 0,5 °C. S čistší atmosférou nad oceány se tak dostavil i rychlý nárůst teploty vzduchu. 

Klesající emise síry nad oceány tak mohou pravděpodobně způsobit destabilizaci jednoho z ochlazujících mechanismů planety, což může mít několik negativních dopadů. Mezi tyto dopady se řadí rychlejší oteplování středních zeměpisných šířek, ovlivnění globálních a regionálních systémů počasí (např. monzuny) a nárůst extrémních projevů počasí. 

Tuto situaci je potřeba dále sledovat a zohlednit v budoucích simulacích klimatu a v klimatických scénářích.   

Autor: David Tichopád, meteocentrum.cz