Množství vody v půdě i v řekách je většinou blízko normálu

Známky sucha jsou patrné zejména na severozápadě Čech

Množství vody v půdě i v řekách  je většinou blízko normálu Zdroj fotografie: 123rf

Jaro je klíčovým obdobím pro vývoj zemědělských plodin i volně rostoucí vegetace. Jedním z meteorologických jevů, které mohou tento vývoj nepříznivě ovlivnit je nedostatek, případně nadbytek vláhy. V posledních letech jsme se často potýkali se suchem, velmi výrazné bylo zejména v letech 2015 a 2018.

Aktuální stav je podle údajů projektu Intersucho na většině území uspokojivý, přibližně na 75 % území není sucho detekováno. Zbývající čtvrtina má převážně slabší sucho. Mírné až výrazné sucho se nyní týká asi 2 % území ČR, nejčastěji v Ústeckém kraji. 

Vlhkost půdy ve srovnání s dlouhodobým průměrem je na Moravě a ve Sleszku většinou mírně nadprůměrná s přebytkem 5-20 mm. Na Vysočině, na východě a na jihu Čech se hodnoty pohybují kolem normálu. Výraznější deficit nad 20 mm se objevuje na necelých 5 % území, zejména na severozápadě a severu Čech. 

Podobnou situaci nyní můžeme pozorovat i na průtocích řek měřených v síti ČHMÚ. Vodnější ve srovnání s květnovým normálem jsou toky na Moravě, ve ve Slezsku a na jihu Čech. Zde místy protéká více než dvojnásobek normálního průtoku, v nejbližších dnech zde ale budou řeky na poklesu. V ostatních regionech hlásí velká část stanic mírně podprůměrný průtok, výrazněji pod průměr klesl průtok na některých místech zejména na západě a na severu území. 

Autor: Michael Matějka, meteocentrum.cz;Intersucho,ČHMÚ