Příštích 5 let bude pravděpodobně nejteplejších od začátku měření

K dlouhodobému globálnímu oteplování se přidá vliv jevu El Niño

Příštích 5 let bude pravděpodobně nejteplejších od začátku měření Zdroj fotografie: 123rf

V posledních přibližně 50 letech pozorujeme rychlý vzestup globální teploty, pro který se vžil název globální oteplování. V rámci tohoto trendu dochází k meziročnímu kolísání vlivem různých faktorů. Jedním z nejvýznamnějších je střídání fází El Niño a La Niña.

První zmíněná fáze souvisí s oteplením pacifických vod západně od Peru a je patrná i na globální teplotní řádě výkyvy směrem nahoru. Fáze La Niña se naopak projevuje ochlazením nebo alespoň zpomalením oteplování. Podrobněji se těmto jevům věnujeme v naší encyklopedii.

Právě během letošního léta se očekává nástup teplejší fáze El Niño. Pokud k tomu přičteme stále silnější vliv skleníkových plynů na klima, tak je velmi pravděpodobné, že se z globálního pohledu dočkámě nových rekordů.

Světová meteorologická organizace (WMO) předpokládá, že s pravděpodobností 98 % bude jeden z příštích pěti let zatím celkově nejteplejší (v rámci období přístrojového měření) a stejně tak, že bude nejteplejší pětileté období jako celek. S pravděpodobností 66 % se potom očekává zatím přechodné překročení hranice celkového oteplení 1,5 °C. 

Autor: Michael Matějka, meteocentrum.cz