Hladina moře se zvedla o 20 cm za posledních 100 let

Příčinou je oteplování klimatu

Hladina moře se zvedla o 20 cm za posledních 100 let Zdroj fotografie: 123rf.com

Jak je známo, jedním ze zásadních dopadů oteplování klimatu je růst světové hladiny oceánů. Jde o logický důsledek roztávání ledovců, jejichž vodní zásoba končí v moři, a také tepelné roztažnosti vody vyplývající z jejího oteplování. Stejně jako tempo oteplování klimatu, také zvyšování hladiny moří se neustále zrychluje.

Na začátku 20. století se zvyšovala hladina moře o zhruba 0,5 mm za rok, což je skoro zanedbatelné. Během 20. století však tempo zrychlovalo, v polovině století už to byl více než 1 mm za rok a na konci 20. století došlo k dalšímu zrychlení a to výraznému, v 90. letech se hladina moře zvyšovala už o více než 2 mm za rok. A nyní v posledních letech už pozorujeme zvyšování hladiny oceánu o zhruba 4 milimetry za rok! Z toho vyplývá, že před sto lety byla hladina oceánu o 20 cm níže než nyní. A pokud současný trend zůstane nezměněn, tak za dalších sto let může být dokonce o půl metru výše než nyní. Pokud by se vzestup hladin ještě zrychlil, může to být i podstatně více.

A to už bychom poznali na pobřežních oblastech, kde by došlo k zaplavování pláží a různých pobřežních nížin. Přitom růst hladiny není v rámci Země zcela rovnoměrný, v rámci Evropy se třeba více projevuje v severních oblastech jako je Baltské moře, kde roste hladina výrazně rychleji než ve Středomoří.  

Zatím si moc změn hladin moře nevšímáme, protože jeho přirozené kolísání vlivem přílivu a odlivu, jakožto i vlnění, je větší. Nejvíce se rostoucí hladina projevuje při silnějších bouřích, jako jsou hurikány, ale i běžné evropské zimní bouře. V té chvíli se mořské vlny dostávají o kousek dál než v minulosti, a to může působit značné problémy. Zejména tam, kde jsou u moře města. Uvidíme, jak si naše společnost s rostoucí hladinou do budoucna poradí... 

Autor: Martin Štros, meteocentrum.cz