Kolem Antarktidy je rekordně malé množství ledu!

Překonán byl rekord z minulého roku - dochází ke změně trendu?

Kolem Antarktidy je rekordně malé množství ledu! Zdroj fotografie: meteocentrum.cz

Na jižní polokouli nyní končí léto a moře kolem Antarktidy je tak nyní nejméně zamrzlé z celého roku. Na konci února byl zřejmě zaznamenán nejnižší rozsah zalednění v této sezoně. Led pokrýval 1,79 mil. kilometrů čtverečních mořské hladiny, čímž byl tím překonán historický rekord! Takto malý rozsah zalednění ještě nikdy družice kolem Antarktidy nenaměřily. Dosavadní rekord ve výši 1,92 mil. km přitom platil z února 2022, tedy byl překonán po pouhém roce. Dlouhodobý normál pro roční minima přitom činí 2,8 mil km čtverečních zamrzlého moře.. 

Oblast kolem Antarktidy dosud - možná trochu překvapivě - statečně odolávala změnám klimatu. Až do roku 2017 se rozloha mořského zalednění prakticky neměnila, tedy samozřejmě každý rok byla trochu jiná, ale nebyl zde zřetelný žádný trend k úbytku. Vlastně až v posledních šesti letech zaznamenáváme viditelně menší množství zalednění oceánu v letním období. Je otázkou, zda je to jen dílo náhody, nebo se skutečně mění trend a už i kolem Antarktidy se začíná oteplování klimatu Země projevovat. Odpověď na tuto otázku nám přinesou až další roky.

Měření rozsahu zalednění pomocí družicových snímků je poměrně přesné, ale probíhá až od roku 1979. Nemáme tak informace o tom, jaké byly rozsahy zalednění v dřívějších dobách, protože mořské zalednění po sobě nenechává žádné stopy, podle kterých bychom mohli zpětně ověřit jeho rozsah. Na opačné straně zeměkoule, v nám výrazně bližší Arktidě, zaznamenáváme prudký pokles rozsahu zalednění prakticky od začátku doby, kdy družice tuto oblast sledují. Arktida je však svým charakterem velmi odlišná, a proto také na změny klimatu reagují obě oblasti velmi rozdílně.

Autor: Martin Štros, meteocentrum.cz