Od šelfového ledovce Brunt se odlomila velká ledová kra

Od antarktického šelfového ledovce Brunt, který se nachází na východním okraji Weddellova moře, se v průběhu 22. ledna 2023 odlomila velká ledová kra.

Od šelfového ledovce Brunt se odlomila velká ledová kra Zdroj fotografie: meteocentrum.cz

Dne 22. ledna 2023 došlo podle BAS (British Antarctic Survey) k odlomení velké ledové kry od Šelfového ledovce Brunt. Ledová kra byla pojmenována jako A-81. Z hlediska rozlohy tato kra zabírá asi 1550 kilometrů čtverečních. 

K odlomení došlo podél trhliny označované jako Chasm 1. Ta se začala objevovat a zvětšovat již v průběhu 70. let 20. století. Následně se její postup zastavil a znovu se obnovil v roce 2012. Od roku 2012 se trhlina pomalu zvětšovala až do roku 2019, kdy došlo k opětovnému zastavení růstu. Nakonec ale, během antarktického léta 2022/2023, došlo k prolomení trhliny a odlomení ledové kry. 

K odlomení mohlo přispět několik faktorů, jako například menší množství mořského zámrzu v létě 2022/2023, který by jinak zvýšil odolnost šelfového ledovce vůči rozlámání a odlomení ledové kry A-81. Důležité je však zmínit, že toto odlamování ledových ker od šelfových ledovců je součástí přirozeného, cyklického vývoje ledovců. 

Při pohybu ledovcového ledu z pevniny směrem nad moře se šelfové oblasti nejdále od pobřeží ztenčují. Jejich stabilitu také snižuje působení přílivů a odlivů a atmosférických bouří. Zejména tak okrajové části šelfových ledovců jsou náchylné k vytváření trhlin a následnému rozlámání.     

Autor: David Tichopád, meteocentrum.cz