Udržení globálního oteplení pod 1,5 °C je skoro nemožné

Emise v nejbližších desetiletích výrazně ovlivní jaké bude klima ve druhé polovině století

Udržení globálního oteplení pod 1,5 °C je skoro nemožné Zdroj fotografie: 123rf

Pařížská dohoda z roku 2015 si dala za cíl udržet globální nárůst teploty pod 2 °C, ideálně na úrovni 1,5 °C. Předpokládá se totiž, že překročení této hranice výrazně zvýší riziko extrémních jevů jako jsou lesní požáry nebo změny srážkového režimu. V našich podmínkách představují velké riziko i četnější a silnější periody sucha. 

Bohužel podle aktuálních výpočtů se dosažení tohoto cíle jeví jako stále méně pravděpodobné. K omezení oteplení na úrovni kolem 1,5 °C by bylo potřeba dramaticky srazit emise už v nejbližších letech. Do roku 2030 by měly emise klesnout na polovinu a ke konci století už by bylo potřeba abychom z amosféry odebírali více CO2 a dalších skleníkových plynů než do ní vypouštíme. 

Vzhledem k tomu, že žádná taková změna není na obzoru a předpokládat můžeme spíš zpomalení růstu emisí a později snad pozvolný pokles, bude oteplení pravděpodobně výraznější než 1,5 °C. Optimistické varianty podle výpočtů Climate Action Tracker počítají s 1,8 - 2,0 °C, realistické spíš s hodnotami kolem 2,7 °C, což je z globálního pohledu opravdu značná změna, která by měla dramatický dopad na přírodní prostředí a tedy i na člověka.

Autor: Michael Matějka,meteocentrum.cz