Kdy bylo za posledních 2000 let na severní polokouli nejchladněji?

Na základě současných poznatků o klimatu lze jeho vývoj za posledních 2000 let rozdělit na pět období, která vyjadřují především variabilitu teplotních poměrů. Jedná se o teplé období antiky, chladné období stěhování národů, středověkou klimatickou anomálii, malou dobu ledovou a současné globální oteplování.

Kdy bylo za posledních 2000 let na severní polokouli nejchladněji? Zdroj fotografie: 123rf.com
Druhé ze jmenovaných období, tedy chladné období stěhování národů, se vymezuje přibližně mezi roky 420 - 775 a bývá spojováno s obdobím stěhování národů. Na severní polokouli se toto období projevovalo jako chladné a ve Středomoří pravděpodobně také jako suché. Jako možné příčiny této chladné periody se uvádí dlouhodobá variabilita intenzity slunečního záření a častější výskyt plovoucího ledu v severním Atlantiku. 

V rámci chladného období stěhování národů byla vymezena velmi chladná perioda mezi roky 536 - 660, která se označuje jako malá doba ledová pozdní antiky (Late Antique Little Ice Age - LALIA). Toto období bylo nejchladnějším za posledních 2000 let. Příčinou této velmi chladné periody jsou patrně tři sopečné erupce v letech 536, 540 a 547. Tyto erupce byly prokázány analýzou ledovcových jader v Grónsku a v Antarktidě. 

Vliv sopečných erupcí bývá na klima planety většinou krátkodobý. Bylo však zjištěno, že tři po sobě následující silné sopečné erupce spolu s výskytem minima sluneční aktivity (kdy je minimum slunečních skvrn) a větším množstvím mořského ledu v severním Atlantiku, který způsobuje pozitivní zpětnou vazbu, představovaly patrně hlavní mechanismy, které vyústily ve velmi chladnou periodu (LALIA). 

Průměrná teplota se v období LALIA snížila v létě o 1,4 - 2,7 °C. Toto ochlazení vedlo k většímu výskytu extrémních projevů počasí, neúrodě a hladomorům a obecně sociálnímu neklidu. Nová studie (Büntgen a kol., 2022) uvádí, že k největším propadům teploty vzduchu došlo v období mezi polovinou července a začátkem srpna 536. Další chladná léta se vyskytla také v roce 532 a následně v letech 540 - 543 a 548.
Autor: David Tichopád, meteocentrum.cz