Ozonová díra nad Antarktidou se nadále zmenšuje

Ozonová díra, která se každoročně objevuje nad Antarktidou a největšího rozsahu nabývá v průběhu podzimu dosáhla letos v období od 7. září do 13. října průměrné rozlohy 23 milionů km2. Letošní rozloha tak byla menší než loni.

Ozonová díra nad Antarktidou se nadále zmenšuje Zdroj fotografie: 123rf.com

Ozonová anomálie nebo také díra, se každoročně objevuje nad Antarktidou v průběhu podzimu. To je zapříčiněno tím, že v průběhu polární noci se ve stratosféře nad jižním pólem vytvářejí stratosférická polární oblaka, na kterých dochází k zachycování látek poškozujících ozon (jako např. atomy chloru a fluoru). Na jaře na jižní polokouli (tedy v našich podmínkách na podzim) dochází v důsledku slunečního záření k aktivaci těchto látek, které následně reagují s molekulami ozonu. Při těchto reakcích dochází k destrukci ozonu a poškození ozonové vrstvy, čímž se nad jižním pólem vytváří ozonová anomálie. 

Ozonová díra byla poprvé pozorována v průběhu 80. let minulého století nad Antarktidou. V reakci na tato zjištění byl v roce 1987 přijat Montrealský protokol, což je dohoda o snížení a ukončení výroby látek poškozujících ozonovou vrstvu. 

Rekordně nízké hodnoty stratosférického ozonu byly pozorovány v letech 1992 a 1993, od té doby se ozonová anomálie postupně zmenšuje a zaceluje, zejména tedy v posledních dvou desetiletích. Existují však i určité výjimky, např. rok 2020, kdy byla ozonová anomálie neobvykle velká. Kolísání je způsobeno především variabilitou v síle polárního víru nad Antarktidou.  

Autor: David Tichopád, meteocentrum.cz, www.nasa.gov