O arktickém ledu víme opět o něco víc

Vědcům se podařilo rozšířit měření tloušťky mořského ledu

O arktickém ledu víme opět o něco víc Zdroj fotografie: meteocentrum.cz
Mořský led v arktické oblasti představuje kvůli svým vlastnostem důležitou součást klimatického systému naší planety. Na rozdíl od vody má led vysoké albedo (odrazivost), které má za důsledek, že se velká část slunečního záření od ledu odrazí zpět do vesmíru a neohřeje povrch, resp. vzduch nad ním. Pokud na led napadne čerstvý sníh, tak může odrážet i více než 80 % přicházejícího záření.

U mořského zámrzu můžeme sledovat několik parametrů. O rozloze ledu máme velmi kvalitní údaje ze satelitního pozorování již více než 40 let, ale problémem dlouho zůstávalo celoročně spolehlivé měření mocnosti ledové vrstvy. Měření síly ledu ze satelitů fungovalo přes zimu, problémem ale bylo letní období, kdy nebylo moc dobře možné odlišit tající led a plochy volné vody.

Tento problém se díky využití metod umělé inteligence nyní podařilo vyřešit vědcům z univerzit v Tromsø a v Bristolu. Nová data budou mít přínos jak pro prognózy vývoje klimatu, tak pro lodní dopravu na dalekém severu, pro kterou jsou informace o mocnosti a rozsahu mořského ledu velmi důležité.
Autor: Michael Matějka,meteocentrum.cz;phy