Globální oteplení může vydržet i desetitisíce let

Země má vlastní stabilizační mechanismy, ty ale pracují poměrně pomalu

Globální oteplení může vydržet i desetitisíce let

Je známým faktem, že klima reaguje na vývoj emisí skleníkových plynů se zpožděním a i v případě, že bychom okamžitě přestali vypouštět nové emise, tak bude nějaký čas - pravděpodobně několik desetiletí - oteplování pokračovat.

Ale co bude potom? Můžeme předpokládat, že teplota ústálí na nějaké vyšší úrovni, kolem které se bude vlivem přirozených faktorů mírně pohybovat. V mnohem delším měřítku potom může dojít k tomu, že se geologickými procesy naváže část atmosférického CO2 (resp. uhlíku v něm obsaženém) do sedimentů na zemském povrchu, což způsobí snížení skleníkového efektu a s ním i teploty vzduchu. 

K tomuto procesu docházelo i v minulosti a podle analýzy sedimentů z doby před 56 milióny let vyplynulo, že stabilizace klimatu nastala za 20 000 - 50 000 let. Nemůžeme tak spoléhat na to, že by tento proces dokázal absorbovat naše emise v dohledné době a budeme tak muset najít jiné řešení. Ale z dlouhodobého hlediska je zajímavé, jak jiné přírodní procesy dokáží tlumit klimatické změny, které zažívá naše planeta od svého vzniku (např. z důvodu vulkanismu nebo změn oběžné dráhy kolem Slunce).

Autor: redakce, mm, meteocentrum.cz;phys.org

Používáme cookies za účelem personalizace webu, reklamy a zlepšení našich služeb. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím. Více informací OK