V atmosféře minulý rok přibylo rekordní množství methanu

Podobně je na tom množství oxidu dusného

V atmosféře minulý rok přibylo rekordní množství methanu
Oteplování klimatu na Zemi je převážně spojováno s rostoucí koncentrací oxidu uhličitého v artmosféře, majícího účinky tzv. skleníkového plynu. V pozadí této mantry ovšem stojí další skleníkové plyny, které mají rovněž dopad na teplotní poměry na planetě. Těmi nejdůležitějšími z ostatních je methan a poté oxid dusný. Jejich koncetrace ve vzduchu je sice proti oxidu uhličitému výrazně menší, ale tyto plyny jsou v zachytávání tepelné energie mnohonásobě účinnější. Ve výsledku je tak jejich podíl na oteplování klimatu významný. 

Vědci jsou velmi překvapeni, jak výrazně vzrostla koncentrace obou těchto plynů v ovzduší během roku 2020 - tedy paradoxně v době, kdy byla obecně utlumena ekonomická aktivita na Zemi v důsledku pandemie COVID-2019. 

Množství methanu se uvádí nejčastěji v jednotce "počet částic z miliardy (ppb)", přičemž aktuální hodnota je, že zhruba 1890 částic vzduchu z miliardy tvoří methan. Za rok 2020 vzrostlo toto číslo o 15 ppb, což je rekordní růst za dobu měření. V předchozí letech byly roční přírůstky menší než 10 ppb, okolo roku 2010 byly přírůstky jen kolem 5 ppb. Rychlost vzestupu koncetrace methanu tak v posledních letech výrazně, ba až hrozivě nabírá na obrátkách. Vědci si nejsou jisti příčinou, ale převažující názor je, že v důsledku vyšších teplot dochází k uvolňování zásob methanu z půdy hlavně v severských oblastech, kde rozmrzá trvale zmrzlá půda, pod níž se ložiska plynu nachází.

Také další skleníkový plyn, oxid dusný, zaznamenal v roce 2020 rekordní nárůst koncentrace ve vzduchu. Ve srování s methanem je jeho vliv na oteplování klimatu třetinový (ačkoliv jeho účinnost je násobně vyšší než u methanu, tak ale jeho množství je řádově menší). Koncentrace oxidu dusného souvisí převážně se zemědělskou činností, zejména hnojením. Množství oxidu dusného roste od počáku měření poměrně kontinuální rychlostí, v posledních letech jsou jeho přírůstky jen o něco vyšší než dříve. 

Větší nebezpečí z výše uvedených plynů tak představuje methan. Nejen že je významnějším skleníkovým plynem, ale také jsou jeho změny koncetrací méně předvídatelné a poznané. Vzestup množství methanu v roce 2020 je poměrně varovný. Další roky ukážou, zda šlo o náhodný rok vybočující z normálu, nebo o změnu trendu směrem k daleko většímu růstu koncentrací tohoto plynu. 

O skleníkových plynech se dočtete více v naší encyklopedii o globálním oteplování.

Autor: redakce, ms, meteocentrum.cz, NOAA