Úbytek CO2 zřejmě stál za velkým ochlazením před 35 miliony let

Nový výzkum ukazuje na význam tohoto plynu pro zemské klima

Úbytek CO2 zřejmě stál za velkým ochlazením před 35 miliony let
Před zhruba 34 až 40 miliony let došlo na Zemi k velké změně klimatu. Původní teplé klima, které umožňovalo růst lesů i v Antarktidě se změnilo na podstatně chladnější, které umožnilo vznik ledovců. Nešlo sice ještě o dobu ledovou, ale i tak bylo ochlazení oproti velmi teplému předchozímu období dost výrazné.

Toto období je pro vědce velmi zajímavé, protože podobně jako dnes docházalo k významné změně globální teploty (byť v opačném směru). Z několika hypotéz se podle nejnovějších výzkumů a modelových simulací jeví jako nejpravděpodobnější to, že došlo ke značnému úbytku oxidu uhličitého v atmosféře a tedy ke zmenšení skleníkového efektu Země a nakonec i k poklesu teploty vzduchu. Ale je možné, že svou roli sehrály i další faktory jako změny v poloze kontinentů a oceánu. 

Po zmiňovaném ochlazení se sice ještě oteplilo, ale šlo jen o přechodné oteplení následované dlouhodobým ochlazením, které vyvrcholilo v posledních několika milionech let sérií ledových a meziledových dob. Zatím poslední doba ledová skončila asi před 12 000 lety (tedy z geologického hlediska nedávno) a je možné, že by se pomalu blížila další. Vzhledem k obrovskému množství emisí CO2 uvolněných v posledních staletích člověkem se tento scénář jeví minimálně v nejbližších staletích jako velmi nepravděpodobný a spíš nás čeká období vyšších teplot.
Autor: redakce, mm, meteocentrum.cz;phys.org

Používáme cookies za účelem personalizace webu, reklamy a zlepšení našich služeb. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím. Více informací OK