Amazonský prales ztrácí schopnost absorbovat CO2

Stojí za tím mimo jiné rozšiřující se plochy zemědělské půdy v oblasti.

Amazonský prales ztrácí schopnost absorbovat CO2

Amazonský deštný prales patřil dlouhodobě mezi regiony s velkou schopností absorbovat z atmosféry oxid uhličitý (CO2), což zpomalovalo nárůst koncentrací tohoto plynu v atmosféře. Aktuální výzkum publikovaný v časopise Nature ale ukazuje na nepříznivou změnu.

Za hlavní příčiny změny považují autoři studie odlesňování a oteplování klimatu. Přibližně 17 % pralesa bylo od 70. let přeměněno na pastviny pro dobytek a na ornou půdu. Při získávání zemědělské půdy se původní les často vypaluje, což uvolňuje velké množství CO2 do atmosféry.  

Situace není stejná v celé Amazonii. Zatímco na severozápadě absorbce CO2 je přibližně v rovnováze s emisemi, tak na východě už emise výrazně překračují množství oxidu uhličitého vázaného vegetací a půdou. Tyto rozdíly mohou souviset s tím, že na východě je oteplování i míra odlesňování vyšší než na západě.

Autor: redakce, mm, meteocentrum.cz;phys.org

Používáme cookies za účelem personalizace webu, reklamy a zlepšení našich služeb. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím. Více informací OK