Další oteplování může snížit schopnost lesů ukládat CO2

Ekosystémy na souši v současnosti pohlcují přibližně 30 % emisí oxidu uhličitého.

Další oteplování může snížit schopnost lesů ukládat CO2

Pro lesy a další ekosystémy je oxid uhličitý (CO2) zásadní látkou, kterou využívají při tvorbě biomasy. Tento proces, kdy se CO2 za účasti slunečního záření přeměňuje na složitější organické látky se nazývá známým pojmem fotosyntéza. Rostliny však CO2 nejen spotřebovávají, ale současně i vypouštějí v rámci respirace ("dýchání").

Intenzita obou procesů (fotosyntézy i respirace) závisí na teplotě vzduchu. Přitom platí, že globálně nejvyšší rychlost fotosyntézy nastává při teplotě o něco nižší než je současná teplota. Při dalším růstu teploty rychlost fotosyntézy klesá. U respirace je to naopak, ta se s rostoucí teplotou neustále zvyšuje. V určitém teplotním bodě se oba procesy protnou a daný ekosystém přestane oxid uhličitý ukládat. Pokud se dále oteplí, tak už výdej CO2 převáží nad jeho příjmem a ekosystém se tak stane zdrojem tohoto plynu.

Podle nejnovějšího článku vědců z univerzity v Arizoně může dojít k výraznému snížení schopnosti ekosystémů ukládat CO2 už během nejbliších desetiletí. Do poloviny 21. století může tato kapacita klesnout až o 44 %, což může vést ke zrychlení nárůstu koncentrace CO2 v atmosféře a v důsledku k dalšímu zrychlení oteplování.

Autor: redakce, mm, meteocentrum.cz;phys.org

Používáme cookies za účelem personalizace webu, reklamy a zlepšení našich služeb. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím. Více informací OK