AKTUÁLNĚ:    Silné mrazy v Česku!    |    Výstraha na silný mráz

Letošní omezení měla jen malý vliv na koncentrace CO2

Pokles proti minulému roku zřejmě nepřekročí 10 %.

Letošní omezení měla jen malý vliv na koncentrace CO2

V souvislosti s aktuální pandemií se často hovoří i o poklesu globální ekonomické aktivity. S tím se nabízí otázka, jaký vliv může mít redukce dopravy a dalších činností na emise a koncentrace skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého (CO2). Rozlišovat mezi emisemi a koncentrací je důležité, neboť pokles emisí nemusí kvůli delší době setrvání CO2 v atmosféře znamenat i snížení jeho celkové koncentrace.

U emisí (tedy množství oxidu uhličitého, který se každoročně vypustí do atmosféry) k poklesu zřejmě opravdu dojde. V globálním měřítku se očekává, že celkové emise poklesnou o 4,2 % až 7,5 %. Během celosvětově nejpřísnějších omezení činil pokles kolem 17 %.

Koncentrace, tedy aktuální množství částic CO2 v atmosféře, se měří v tzv. ppm. Jednotka ppm odpovídá počtu částic daného plynu na milion částic vzduchu. Ještě v roce 1960 činila méně než 320 ppm, přibližně před 5 lety dosáhla hranice 400 ppm. Loni v říjnu už dosáhla 408,5 ppm a letos v tomtéž měsící 411,3 ppm. Vidíme, tak že na růstu koncentrace se opatření skoro neprojevila a podobně malý bude zřejmě i dopad na dynamiku klimatické změny.

Autor: redakce, mm, meteocentrum.cz; phys, NOAA

Používáme cookies za účelem personalizace webu, reklamy a zlepšení našich služeb. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím. Více informací OK