Oteplování oceánů zrychluje

30.1.2019

Poslední trendy navíc odpovídaly předpovědím klimatických modelů, takže by jejich závěry ohledně budoucnosti měly být celkem věrohodné.

Oteplování oceánů zrychluje

Světový oceán představuje velmi důležitou složku klimatického systému. Jeho teploty nepodléhají tolik meziročním změnám a globální oteplování je na něm proto lépe patrné. Jeden příklad za všechny: Zatímco pro pevný povrch bude rok 2018 nejspíše čtvrtým nejteplejším v historii, tak při zkoumání teplot oceánů obsadí první místo.

Oceány se tedy výrazně oteplují, přičemž toto oteplování zrychluje. Starší studie poukazovala naopak na jeho zpomalování, ale s nástupem nových měřicích metod se ukázalo, že to nebyla pravda. Současné teplotní trendy v oceánech dokonce velmi dobře odpovídají klimatickým modelům, které uvažují scénář, v němž lidstvo nevynakládá prakticky žádné úsilí ke snížení emisí skleníkových plynů.

Tyto modely přitom předpovídají, že by se do roku 2100 teplota oceánu do hloubky 2 km v průměru zvedla o 0,78 °C, což by kromě nárůstu hladin kvůli tání ledovců způsobilo i jejich zvýšení o dalších 30 cm v důsledku teplotní roztažnosti!

Je tedy nutné klimatickou změnu řešit, aby se scénář nenaplnil a bylo možné budoucnost odhadovat z modelů vytvořených na základě jiných scénářů, které ve výsledku predikují mírnější změny.

Autor: redakce, zk, meteocentrum; ScienceDaily

Používáme cookies za účelem personalizace webu, reklamy a zlepšení našich služeb. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím. Více informací OK