Letošní rok je zatím celosvětově chladnější, čím to?

Naposledy byl chladnější začátek roku 2014

Letošní rok je zatím celosvětově chladnější, čím to?

Nejen naše země zatím prožívá relativně chladný rok 2021. Podle americké NOAA i celosvětové měření teploty ukazuje, že první tři měsíce letošního roku byly nejchladnější od roku 2014, tedy chladnější než šest předchozích let. S ohledem na trend oteplování klimatu je to celkem raritní - už jsme si zvykli, že teploty jsou více méně rok od roku vyšší. I tak platí, že bylo první čtvrtletí v letošním roce výrazně nad normálem 20. století a dokonce bylo i teplejší než všecha první čtvrteltí minulého století. Ochlazení je to tedy jen v kontextu posledních let. 

Z regionálního hlediska se na relativně chladnějším úvodu roku 2021 podepsaly zejména nižší teploty v Tichém oceánu, Rusku, USA, ale i třeba v Austrálii. Oproti tomu stále nadprůměrné teploty panovaly v Číně, Přední Asii a přilehlé části jižní Evropy či Afriky, dále pak na východě Kanady. Při porovnání s průměrem 20. století také celosvětově převažovalo oblastí s nadprůměrnými teplotami. Je třeba si uvědomit, že se bavíme o odchylce v řádu desetin stupně od normálu. Minulé čtvrtletí bylo o 0,76 °C nad průměrem 20. století, rekord z roku 2016 činí 1,23 °C.

Příčinou relativně chladné úvodní části roku ve světě je především stav proudění v oceánu, kdy v Pacifiku převládá chladná fáze La Niňa. Ta je poměrně silná a ovlivňuje celou globální teplotu. Jedná se o jev ze své podstaty přechodný, dočasný. Už nyní proudění oslabuje, takže zbytek roku 2021 už by postupně měl zase přinést růst globální teploty. Je třeba zdůraznit, že chladný začátek roku není důsledkem koronaviru a opatření proti němu, ani náznak zpomalování oteplování klimatu. Jde v podstatě o dočasnou záležitost a zřejmě už brzy se zase dočkáme rekordně vysokých teplot. 

Autor: redakce, ms, meteocentrum.cz, NOAA

Používáme cookies za účelem personalizace webu, reklamy a zlepšení našich služeb. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím. Více informací OK