Vzedmuté hladiny řek sužovaly Česko

23.5.2019

3. stupeň povodňové aktivity trvá na Olši, na mnoha jiných tocích dosažen během dne.

Vzedmuté hladiny řek sužovaly Česko

Vydatné srážky, které trápily Česko zejména ve středu, během čtvrtka pomalu odezněly. Kolem deváté večer již prší pouze na Těšínsku, kde je také jako na jediném místě v ČR stále pozorován 3. stupeň povodňové aktivity, a to na Olši. Lze očekávat, že se povodňová vlna v nejbližších hodinách přelije do Odry. 2. stupeň povodňové aktivity trvá na Velké Stanovnici, hladina však již klesá. Povodňová bdělost (1. stupeň povodňové aktivity) však stále trvá na vícero přítocích Olše (Ropičanka, Stonávka) a také na Lubině a Ostravici, díky nimž se pravděpodobně hladina Odry zvýší ještě i na území ČR.

Zvýšení hladiny však bylo během čtvrtka pozorováno i na tocích odvodňujících Beskydy a Javorníky. 3. stupeň povodňové aktivity byl krátkodobě dosažen na Bečvě, jelikož zvýšená hladina byla během dne zaznamenána hned na několika jejích přítocích (Juhyni, Veličce, Bystřičce, Valašské Senici a Rožnovské i Vsetínské Bečvě). Tato povodňová vlna se také pomalu bude přelévat do Moravy, u níž by však situace neměla být extrémně kritická, jelikož na horní Moravu a její pravostranné přítoky tolik srážek nespadlo.

Ustávání srážek napomáhá postupnému snižování hladin na mnoha tocích. 1. stupeň povodňové aktivity trvá na Doubravce a Chrudimce, nebezpečí povodně však již naštěstí pominulo na Svratce, Novohradce a vodním toku Smědá v Libereckém kraji. Díky nižšímu než očekávanému množství srážek se také nenaplnil krizový scénář na horní Moravě a Opavě, kde se původně očekávaly jedny z největších vzestupů hladin.

Autor: redakce, ka, meteocentrum.cz, Povodí Odry, M

Používáme cookies za účelem personalizace webu, reklamy a zlepšení našich služeb. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím. Více informací OK