Počasí dnes

Sobota, 4. 7. 2015

33 °C

Jasno až polojasno

Aktuální data o vývoji klimatu

Jak klima v současnosti měříme?

Při studiu klimatu musíme vždy vycházet z delších datových řad, což vyplývá z jeho podstaty. Není možné považovat informace o aktuálním počasí za relevantní v otázce klimatických změn. Závěry ovšem není možné usuzovat ani z dat za jeden rok. Abychom mohli vyznačit určitý trend ve vývoji klimatu na daném místě, je ke zjištění zapotřebí spíše několika desítek let pozorování. Nicméně čerstvá data se objevují neustále, neboť všechny důležité ukazatele se sledují permanentně a prakticky každý měsíc máme k dispozici nové údaje z celého světa..

Bohužel, mediální svět přispívá k tomu, že lidé vnímají každou jednotlivou meteorologickou anomálii jako projev (či naopak popření) klimatických změn. Na internetu vyjde článek o tom, že někde napadlo hodně sněhu a v diskusních příspěvcích čtenářů se to jen hemží výroky typu „tak to je to slavné oteplování?“. Při zprávě o vysokých teplotách se zase hned objeví hlasy ve stylu „a už je to tady!“. Tak to ovšem nefunguje…

Klima není počasí !!!

Přestože i četnost extrémních projevů počasí se může měnit souběžně a v důsledku změn klimatických, samy o sobě tyto události o ničem nevypovídají. Ani tisíciletá povodeň, ani vedro které nepamatujeme, ani sníh na španělské pláži; žádná z těchto událostí není sama o sobě vypovídající o jakékoliv změně klimatu. Musíme je sledovat dlouhodobě, abychom zjistili, zda takových případů přibývá či ubývá, nebo se vyskytují se stejnou četností, jako kdysi. Debata o klimatických změnách všude ve světě se rozhoří vždy ve chvíli, kdy se objeví jakékoliv neobvyklé počasí. Není náhoda, že významné posuny ve vnímání celé problematiky se udály právě na pozadí extrémního počasí.

Pro posuzování klimatu je třeba sledovat více indikátorů. Je nasnadě, že tím hlavním bude teplota vzduchu. Tento indikátor však, jakkoliv vypadá jednoduše a jasně, není schopen postihnou komplexně všechny probíhající změny a navíc je měření teploty zatíženo řadou problémů (zejména v minulosti), takže se velká váha připisuje i dalším pozorovaným ukazatelům. Jednak jsou to pozorování dalších meteorologických prvků, např. srážek, sněhové pokrývky nebo větru, ty ukazují na další aspekty proměny klimatu. K posuzování vývoje klimatu však velkou mírou posuzujeme nepřímé ukazatele: změnu v rozloze zalednění moře a jeho teplotu, rozlohu ledovců, hladinu světového oceánu nebo změnám ve vegetačním pokryvu krajiny.

<Předchozí

Následující >

>Zpět na hlavní stranu globalního oteplování

Obsah encyklopedie

Jak a proč se mění klima na Zemi?

Důsledky změn klimatu

Pohledy do budoucna

Střety zájmů

Filosofické otázky klimatické změny