Jak správně interpretovat předpovědi?

Předpovědi počasí vycházejí z podrobné analýzy meteorologických polí atmosféry, následně sloužících jako vstupní data do meteorologických modelů používaných meteorology. Výsledný výstup tak závisí na mnoha faktorech: od kvality vstupních dat až po zkušenosti meteorologa.

I přes množství dat a složitost celého procesu však bohužel u tak komplikovaného systému, jako je atmosféra, není možná stoprocentní přesnost předpovědí. Přesnost se tak snižuje s délkou (s narůstajícím počtem dní) a detailem (např. hodinové předpovědi nelze brát doslova "po hodině").

V souladu s naší filosofií na Meteocentru přinášíme, na rozdíl od konkurence, velké množství kvalitních dat, které vám při správné interpretaci pomohou ještě lépe plánovat své aktivity. Jak tedy správně chápat předpovědi počasí, aby vám byly k co největšímu užitku?

Základní předpověď

(řádek s předpovědí pro dané místo na čtyři dny) je tvořena výhradně meteorologem ve službě. Jejím cílem je vystihnout převládající charakter počasí v celém daném dni a rozmezí teplot. Tato předpověď je při kliknutí na jednotlivé dny doprovázena přesnější slovní předpovědí pro danou oblast - této doporučujeme přikládat největší váhu.

Hodinová předpověď

je výsledkem našeho unikátního programu a systému, ve kterém meteorolog má možnost vstupní data z modelů upravovat. Přestože je předpověď rozepsána a vystihuje převládající typ počasí v dané hodině, měla by spíše podat informaci o dominantním charakteru počasí a jeho vývoji v určitém období.

Obě uvedené předpovědi se mohou občas trochu lišit, což může být dáno jak rozdílným časem aktualizace, tak náhledem meteorologa na shrnutí počasí v daném dni do jednoho symbolu.

Dlouhodobá předpověď na 14 dní

vyjadřuje výhled pro území celé ČR. Vzhledem ke složitosti systému popsaném výše, již od čtvrtého dne nemá význam výstup dělit na jednotlivé oblasti. Zejména dny ve druhém týdnu by opět spíše měly poskytnout přehled o pravděpodobném převládajícím typu počasí.