Pranostika na dnešní den

Slavík zpívá v háji až za tepla v máji

Počasí dnes

Pátek, 29. 5. 2015

21 °C

Oblačno, odpoledne přeháňky

Všeobecná cirkulace atmosféry

Všeobecná cirkulace atmosféry je systém stálých vzdušných proudění velkého měřítka (rozměry kontinentů a oceánů) od zemského povrchu do spodní mezosféry. Hlavní faktory, které ovlivňují tuto cirkulaci jsou: sluneční záření, Coriolisova síla, tření, nerovnoměrný zemský povrch. V případě stejnorodé nerotující Země by se vlivem slunečního záření na rovníku vytvořila oblast nižšího tlaku vzduchu, na pólech oblast tlaku vyššího. Všeobecná cirkulace atmosféry se vyznačuje těmito zákonitostmi:

  • má převážně vírový charakter
  • převládají horizontální proudy nad vertikálními
  • převládá zonální proudění (podél rovnoběžek) nad meridionálním (podél poledníků)
  • proudění je nestacionární
  • směr a rychlost proudění se v různých vrstvách atmosféry mění
  • směr a rychlost proudění se mění s roční dobou.

tropických šířkách dochází k přebytku energie, která je transportována od rovníku k subtropům. Toto proudění se nazývá „Hadleyho buňka“. Tuto buňku ovlivňuje malá Coriolisova síla, velmi výrazná konvekce.

Pásmo nízkého tlaku vzduchu s tvorbou kupovité oblačnosti se nazývá „Tropická zóna konvergence“. Tato zóna se během roku posunuje v závislosti na poloze Slunce v rozsahu asi 40°.

Nejdůležitější proudění ve všeobecné cirkulaci atmosféry jsou pasáty, antipasáty, monzuny:
Pasáty jsou silné, stálé severovýchodní a jihovýchodní větry vanoucí z oblasti vysokého tlaku v subtropech k rovníku. Antipasáty zajišťují odtok vzduchu ve výšce od rovníku k subtropům Monzunysou stálá vzdušná proudění sezónního charakteru nad velkými částmi zemského povrchu. Hlavní monzunová oblast je přední Indie a východní Asie.

Cirkulace v mimotropických šířkáchse dělí na:

  • zonální typ – přenos vzduchu ve směru západ – východ (podél rovnoběžek)
  • meridionální typ – přenos vzduchu podél poledníků


Na náčrtku je znázorněna všeobecná cirkulace atmosféry; šipkami je vyznačen směr proudění.<br /> Vysvětlivky:
H - vysoký tlak
L – nízký tlak
1 – Hadleyova buňka
2 – Ferrelova buňka
3 – Polární buňka