Počasí dnes

Pátek, 3. 7. 2015

31 °C

Jasno nebo skoro jasno

Tlak vzduchu

Tlak vzduchu (atmosférický tlak) je síla, která působí v daném místě atmosféry kolmo na libovolně orientovanou plochu jednotkové velikosti (1 m2), je vyvolán tíhou vzduchového sloupce sahajícího od hladiny moře (nebo od libovolné jiné sledované výškové hladiny), ve které se tlak zjišťuje, až k horní hranici atmosféry. Tlak vzduchu se měří v pascalech (Pa) nebo jejich násobcích, např. hektopascalech (1 hPa = 100 Pa). Na velikost atmosférického tlaku má vliv teplota vzduchu, obsah vodní páry v atmosféře, nadmořská výška a zeměpisná šířka. Pro vzájemné porovnávání se používá tlak redukovaný na hladinu moře. Tento tlak je průměrně 1013,25 hPa (tzv. normální atmosférický tlak).

Změna tlaku vzduchu s nadmořskou výškou

Tíha vzduchového sloupce sahající od hladiny, kde se tlak zjišťuje, až k horní hranici atmosféry se s přibývající nadmořskou výškou této hladiny zmenšuje. Tlak vzduchu tedy s přibývající nadmořskou výškou klesá. Změnu tlaku vzduchu připadající na 100 m výšky udává tzv. vertikální tlakový gradient. Vertikální tlakový gradient s výškou klesá, s přibývající nadmořskou výškou se toto klesání stále zpomaluje. Všeobecně platí, že ve výšce 5500 m tlak klesne zhruba na polovinu.

Měření tlaku vzduchu

První zdařilý experiment, který prokázal existenci tlaku vzduchu navrhl italský fyzik Evangelista Torriceli v roce 1643. Na principu tohoto pokusu fungují dnešní rtuťové tlakoměry. Tíha vzduchového sloupce v místě měření vytlačí rtuťový sloupec do barometrické trubice. Tento typ je nejrozšířenější. Pro orientační měření tlaku vzduchu (není tak přesný) slouží aneroid. Ten měří atmosférický tlak na základě prohýbání pružného víka kovové krabičky (tzv. Vidieho dóza), z níž je vyčerpán vzduch. K souvislému záznamu průběhu tlaku vzduchu s časem slouží barograf - registrační tlakoměr. Je konstruován podobně jako aneroid, pohyby, ke kterým dochází vlivem změn tlaku vzduchu, se přenášejí na rameno s registračním perem. Pero barografu píše na papírový pásek, navinutý na válci, který je poháněn hodinovým strojem. Denní nebo týdenní záznam barografu se nazývá barogram.

Extrémy tlaku vzduchu

(Všechny hodnoty jsou redukovány na hladinu moře.)
  • Absolutní maximum na Zemi bylo zaznamenáno na Sibiři dne 31.12.1968 - 1083,8 hPa
  • Absolutní minimum na Zemi bylo zaznamenáno v tajfunu Tip v Tichém oceánu dne 12.10.1979 - 870,0 hPa
  • Absolutní maximum na území bývalého Československabylo zaznamenáno v Hurbanově - 1055,4 hPa
  • Absolutní minimum v ČR bylo zaznamenáno v Hradci Králové dne 2.12.1976 - 970,1 hPa

Související texty:

> Vlhkost vzduchu

> Vítr

> Oblačnost

> Srážky

> Sluneční svit