Znečištění oxidem dusičitým se na území Asie zhoršuje

15.7.2012

Evropa a část USA naopak zaznamenali pokles koncentrací.

Znečištění oxidem dusičitým se na území Asie zhoršuje

Družicová pozorování zaměřená na spodní část atmosféry přinesla pro Evropu a některé oblasti Spojených států dobrou zprávu. Byl zde totiž zjištěn pokles koncentrací oxidu dusičitého. Závěry se opírají o 15letou řadu pozorování. Horší situace je ale v oblasti Asie, kde zejména obrovská města a rozvíjející se průmysl přispívají k výraznému zhoršování kvality ovzduší.

Změny koncentrací znečištění způsobují dva základní faktory. Prvním je spalování fosilních paliv právě v oblastech, kde se rapidně rozvíjí průmysl. Na druhou stranu se ale rozvíjí nové technologie zaměřené na ochranu přírody, které přináší objevy jako např. různé filtry, které naopak koncentrace nečistot pomáhají snižovat.

Výkyvy v koncentracích nečistot v ovzduší jsou proto poměrně velké a družicová pozorování jsou tedy vhodným nástrojem analýzy. Satelity například ukazují kontinuální pokles škodlivin v oblasti Kalifornie, což potvrzují také ověřovací pozemní či letecká měření. Satelitní měření koncentrací nečistot budou pokračovat i nadále a doufáme, že i ve zbytku světa ukážou v následujících letech pokles koncentrací znečišťujících plynů v atmosféře.

SD, MP, meteocentrum.cz

Používáme cookies za účelem personalizace webu, reklamy a zlepšení našich služeb. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím. Více informací OK